Schepenen

Gerda Verhulst

vrije tijd (jeugd, cultuur (archiefbeheer, bibliotheek, toerisme), sport); emancipatiebeleid; integratie; feestelijkheden

Bart Van Doren

begroting en financiën; personeel; verzekeringen