Cultuur

Cultuur in Londerzeel

Nieuws over dit onderwerp

Londerzeel ondersteunt verenigingen

De afsluiting van het jaar was het voor het Londerzeelse verenigingsleven een moment om de balans op te maken van hun afgelopen werkjaar. De verschillende verenigngen hebben die oefening ondertussen …

De Babbeltafelaars krijgen diploma!

Elke eerste dinsdag en elke derde woensdag van de maand kwam men in de bib te Londerzeel samen rond de babbeltafel om zo Nederlands te leren. Een unieke gelegenheid om vanuit onze moedertaal bruggen …