Nieuws

Op 13 februari 2020

Gisteren, 12 februari 2020, vond de eerste vergadering plaats van de commissie Jeugd en Veiligheid, nadat deze eerst werd geannuleerd om dan alsnog te laten doorgaan...Het doel van de oprichting van de speciale commissie was voor ons duidelijk: analyseren wat de achterliggende problematiek is van de …

Op 3 februari 2020

N-VA Londerzeel draagt transparantie en openbaarheid van bestuur hoog in het vaandel. Tot op heden bestond het publieke verslag van de gemeenteraad louter uit besluitvormingen en heeft de burger geen enkel idee over tussenkomsten en debatten die gevoerd zijn. “We willen dat iedereen zo volledig …

Op 15 januari 2020

Op de laatste gemeenteraad van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen staat traditioneel de meerjarenplanning op de agenda. In dit plan licht de meerderheid haar strategische visie en actieplannen toe met daarbij telkens de aangewende budgetten. “In het meerjarenplan 2020-2025 zitten …