Oppositie weigert nog deel uit te maken van ondemocratisch beslissingsproces op gemeenteraad

Op 24 oktober 2019


De inspraak van de gemeenteraad wordt de laatste maanden steeds ondermijnd. Ook op de gemeenteraad van oktober brachten N-VA en Pro 1840 weer heel wat agendapunten naar voor, om tot een betere besluitvorming te komen in het voordeel van de Londerzelenaar. Maar opnieuw werd elke dialoog geweigerd. 

Het is gebruikelijk dat belangrijke dossiers voorafgaand aan de gemeenteraad overlegd worden in commissies. Toch duwt het schepencollege consequent agendapunten door de gemeenteraad via hun nipte 12/13 meerderheid, zonder enige consultatie van de verkozenen. Dit is ongezien in de lokale Londerzeelse politiek.

Een van de belangrijk dossiers dat vragen en discussies oproept, gaat over het inschrijvingsbeleid in het basisonderwijs en dus de beslissing wie waar naar school kan gaan. “Op technische vragen komt geen antwoord en de mandataris verwijst naar de beslissingen die genomen zijn door de ambtenaren. Op de vraag om dan de discussie met betrokken medewerkers te kunnen voeren stoten we op een njet.

Allerlei beslissingen met grote impact op de Londerzelenaren worden genomen zonder mogelijkheid tot debat. de weigering tot samenwerking gaat zelfs zo ver dat men weigert de documenten ter beschikking te stellen van alle raadsleden” aldus fractieleider Nadia Sminate (N-VA).

Het schepencollege ondermijnt hiermee de inspraak van alle gemeenteraadsleden en beperkt hun taak tot loutere stemmachines.
“Op deze manier wensen wij niet deel te nemen aan het Londerzeel Weinig Democratisch beleid van de meerderheid en stapte de voltallige oppositie gedwongen uit de gemeenteraad van oktober.” 

De meerderheid legt steeds de nadruk op samenwerking met de oppositiepartijen, maar ontzegt elk constructief overleg.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is