Chirolokalen De Gheyselberg in Steenhuffel ontvangt € 4.000 voor meer comfort en veiligheid

Op 15 augustus 2019

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert anderhalf miljoen euro in 73 Vlaamse jeugdverblijven. Dankzij gerichte steun kunnen uitbaters hun verblijf moderner, brandveiliger en kindvriendelijker maken voor een breder publiek. “Wanneer jongeren met vakantie gaan, moeten ze dit ook in alle comfort en veiligheid kunnen doen”, zegt Weyts. “Ik wil toerisme binnen het bereik van élke Vlaming brengen.” 

Vakantie is nog niet voor elke jongere in Vlaanderen vanzelfsprekend. Grote (school)groepen of jeugdbewegingen stuiten bij het maken van vakantieplannen vaak nog op drempels. “Iedereen heeft recht op vakantie”, zegt Weyts. Veel jeugdverblijven hebben aanpassingen nodig om maximaal te kunnen inspelen op de noden en verwachtingen van hun jonge gasten. Weyts: “Het gaat om investeringen die vaak niet onmiddellijk renderen. Daarom geef ik via Toerisme Vlaanderen gerichte financiële steun.”

N-VA Londerzeel is zeer opgetogen met de financiële duw in de rug voor deze lokale vereniging.
“Investeren in jeugdverblijven is voor ons zeer belangrijk. Elk kind moet kunnen genieten van vakantie in een veilige en comfortabele omgeving. Ook het verhogen van de toegankelijkheid is voor ons essentieel. Dat N-VA minister Weyts investeert in een jeugdverblijf in onze gemeente kunnen wij alleen maar toejuichen”, zegt voorzitter Joris Kiekens.

Vzw Etaasj is eigenaar van de gebouwen “de Gheyselberg” en verhuurt deze aan Chiro Klaas Steenhuffel. De Gheyselberg, steen voor steen gebouwd door vrijwilligers, is prachtig gelegen middenin de velden en is daardoor een graag geziene verblijfplaats voor jeugdgroepen. De Chiro stelt haar lokalen te huur voor jeugdverenigingen voor weekends en kampen zodat zoveel mogelijk kinderen kunnen genieten van dit prachtige verblijf. 
De subsidie zal gebruikt worden voor onder meer de vernieuwing van de keuken met inox materiaal, handig naar gebruik en onderhoud. Met een vernieuwde keuken voldoet het heem aan de noden van grotere groepen

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is